Instagram – Get Access Token and User Profile

No Picture

The first – Create your Client for Instagram 2. Next step – add redirect url for Client 3. Create API on your localhostCreate 2 files: index.php and response.php File index.php $clientId = ‘YOUR_CLIENT_ID’; $redirectUri = ‘http://localhost/instagram/response.php’; $url =…

Read More »

5 lợi ích của công nghệ Serverless

No Picture

Từ những cải tiến về độ trễ và chỉ trả tiền cho những gì sử dụng. Đây là lý do tại sao kiến trúc serverless (kiến trúc không máy chủ) mạnh như ngày nay.   Khi Instagram ra…

Read More »

Địa ngục Coder

No Picture

Bài viết này coppy từ huynhdn.com Mấy hôm nay nói chuyện nhiều với các bạn lập trình viên trẻ, quả thực thấy đời nó bạc thật, nghĩ giờ vẫn có người ngồi hý hoáy viết code Struts, Cobol,…

Read More »