Home » Coder

Địa ngục Coder

Bài viết này coppy từ huynhdn.com Mấy hôm nay nói chuyện nhiều với các bạn lập trình viên trẻ, quả thực thấy đời nó bạc thật, nghĩ giờ vẫn có người ngồi hý hoáy viết code Struts, Cobol,…

Read More »