Home » Technology

5 lợi ích của công nghệ Serverless

Từ những cải tiến về độ trễ và chỉ trả tiền cho những gì sử dụng. Đây là lý do tại sao kiến trúc serverless (kiến trúc không máy chủ) mạnh như ngày nay.   Khi Instagram ra…

Read More »